гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

Тагове: живописни картини

Мелник

Категория:Градски пейзажи
Размер (д/в)50/40
ТехникаЖивопис с маслени бои
Златната рибка

Категория:Пейзажи с езера
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена280.00
Родопска идилия

Категория:Пейзажи с къщи
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Отражения

Категория:Пейзажи с реки
Размер (д/в)70/50
ТехникаЖивопис - смесена техника
Горски път

Категория:Горски пейзажи
Размер (д/в)70/50
ТехникаЖивопис - смесена техника
Гора

Категория:Горски пейзажи
Размер (д/в)70/50
ТехникаЖивопис - смесена техника