гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

Тагове: картини с коне

Свобода

Категория:Животни
Размер (д/в)60/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена450.00
Игра

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена290.00
Конче

Категория:Животни
Размер (д/в)24/30
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена220.00
Жребец

Категория:Животни
Размер (д/в)80/60
ТехникаЖивопис с маслени бои
Конче

Категория:Животни
Размер (д/в)30/24
ТехникаЖивопис с маслени бои
Конска глава

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Свобода

Категория:Животни
Размер (д/в)60/80
ТехникаЖивопис с маслени бои
Препускане

Категория:Животни
Размер (д/в)80/60
ТехникаЖивопис с маслени бои
Конска глава

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Галоп

Категория:Животни
Размер (д/в)30/20
ТехникаЖивопис с маслени бои
Кафявия жребец

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Кон

Категория:Животни
Размер (д/в)50/40
ТехникаЖивопис с маслени бои
Жребец

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Белият жребец

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Устрем

Категория:Животни
Размер (д/в)50/40
ТехникаЖивопис с маслени бои
Жребец

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена290.00
Белият кон

Категория:Животни
Размер (д/в)50/40
ТехникаЖивопис с маслени бои
Бяг

Категория:Животни
Размер (д/в)40/50
ТехникаЖивопис с маслени бои
Цена300.00
Езда

Размер (д/в)40/50
ТехникаГрафика - въглен и креда
Цена150.00
Кон

Категория:Животни
Размер (д/в)35/50
ТехникаГрафика - молив
Цена100.00