гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

Първа самостоятелна изложба

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА "ЖИВОПИС" - 13.07. - 25.07.2009г.