гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

Трета самостоятелна изложба

ТРЕТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА "ЖИВОПИС" - 14.07.- 28.07.2010г.