гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

Четвърта самостоятелна изложба

ЧЕТВЪРТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА "РЕПЛИКИ НА СТАРИ МАЙСТОРИ" - 01.07. - 14.07.2011г.