гр. София, ул. "Шести септември", 20 Б;     dachevski@abv.bg;     0888 949 204

ОТКРИВАНЕ ДВАНАДЕСЕТА ИЗЛОЖБА

На 06. юни 2024г. от 19,00 ч. в сградата на Съюза на архитектите, гр. София, ул. "Кракра", №11, се състоя откриването на дванадесетата самостоятелна изложба живопис  на художника Деян Дачевски.

Виж още

ОТКРИВАНЕ НА ЕДИНАДЕСЕТАТА самостоятелна изложба живопис на Деян Дачевски

На 18. юни 2021г. от 18,30 ч. в галерия Дачевски - гр. София, ул. "6-ти септември, №20Б, се състоя откриването на единадесетата самостоятелна изложба живопис  на художника Деян Дачевски.

Виж още

Още статии ...